H.H.第三世多杰羌佛工巧明之 韵雕 工巧明

H.H.第三世多杰羌佛工巧明之 韵雕

H.H.第三世多杰羌佛工巧明之 韵雕 简介        H.H.第三世多杰羌佛创始的韵雕艺术作品堪称是绝世珍品,这些绝世珍品的诞生,完全来源于H.H.第三世多杰羌佛至高的佛陀境界,渊博的学识和洞悉宇...
阅读全文
第三世多杰羌佛工巧明展显之玄妙彩宝雕 工巧明

第三世多杰羌佛工巧明展显之玄妙彩宝雕

玄妙彩宝雕是超越自然美的艺术精魂,是这个世界上历史至今第三世多杰羌佛云高益西诺布顶圣如来为人类创始的,第三世多杰羌佛在国际间享有崇高声誉,受人崇敬之至,无以言表,谁也不敢相信这样的艺术竟是人工雕刻出来...
阅读全文